phone_borepile
CENTERPILETHAILAND

ศูนย์รวมเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะเข็มเจาะ 50

ความเเรงของเสาเข็มเเบบเจาะ ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตรTripod Rig ประกอบด้วยแท่งเหล็ก 3 ท่อนยึดติดที่ปลายบนกับรอกเดี่ยว ติดตั้งเสร็จจะมีลักษณะขาหยั่งสามขา ที่เราเรียกกันว่า “ สามขาเจาะดิน” เป็นวิธีการเจาะดินลงไปแบบแห้ง ๆ หลังจากนั้นทำการหย่อนเหล็กเสริม เทคอนกรีต เทลงไปในหลุม หรือรูที่เจาะได้ ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะและการสั่นสะเทือนน้อยกว่าเเบบตอก โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร บ้านเรือน ในเขตพื้นที่ที่คนอยู่อย่างหนาแน่น

เสาเข็มเจาะขนาด35

เสาเข็มเจาะ เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม.

d"เสาเข็มเจาะ ขนาดเล็ก 50เซ็นติเมตร เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดปานกลาง"

เข็มเจาะ เข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
รับทำเว็บไซต์