phone_borepile
เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะรายละเอียดเข็มเจาะ

ในการทำเสาเข็มเจาะ จะมีข้อจำกัดคือไม่อาจวางปลายเสาเข็มในชั้นทรายที่มีน้ำ และเจาะผ่านชั้นทรายที่มีน้ำที่มีความหนามากกว่า 4เมตรได้ หรือในชั้นดินเหนียวปนทรายหรือตะกอนทรายปนมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากจะมีแรงดันของน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำไหลเข้าสู่หลุมเจาะผ่านชั้นดินได้ตลอดเวลา อันจะเป็นผลให้ชั้นดิน ก่อเกิดบวมตัว ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้บริเวณปลายเสาเข็มสูญเสียสภาพ และส่งผลให้เสาเข็มสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่ดีได้

เสาเข็มเจาะเสาเข็มเจาะเสาเข็มเจาะเสาเข็มเจาะ
           เข็มเจาะ         เข็มเจาะ              เข็มเจาะ              เข็มเจาะ

 

ขนาดเสาเข็มเจาะ พื้นที่หน้าตัดเสาเข็ม เส้นรอบวงเสาเข็ม น้ำหนักบรรทุก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม. 962 ตร.ซม. 110 ซม. 20-35 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. 1257 ตร.ซม. 125 ซม. 30-40 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม. 1964 ตร.ซม. 157 ซม. 40-50 ต้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. 2827 ตร.ซม. 188 ซม. 50-60 ต้น

*เสาเข็มเจาะที่สามารถเเบบกรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัย ขึ้นกับความยาวของเสาเข็มและสภาพชั้นดินบริเวณที่ก่อสร้าง ซึ่งความยาวเสาเข็มและน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย สามารถกำหนดได้จากผลการเจาะสำรวจดินนั่นเอง.

d" เสาเข็มเจาะเเบบเเห้ง ขอใบเสนอราคา และสำรวจหน้างานฟรี "

เข็มเจาะ เข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
รับทำเว็บไซต์