phone_borepile
CENTERPILETHAILAND

ศูนย์รวมเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะถาม-ตอบ ปัญหาเสาเข็มเจาะ

สอบถามปัญหางานรากฐาน เสาเข็มเจาะ เพียงแค่กรอกและกดคลิก ทีมงานยินดีให้คำปรึกษาด้วยระบบออนไลน์ ฟังก์ชันอำนวยความสะดวก พัฒนาบริการเพื่อลูกค้าอย่างไม่หยุดหยั้งกลับไปหน้าถาม-ตอบ

รถบรรทุกญี่ปุ่น รายละเอียดคําถาม

อยากทราบขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเสาเข็ม ครับ

ชื่อผู้ตั้งคําถาม นิติภูมิ     เมื่อ : 1 กันยายน 2555 17:54 น.การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ

 

ปัจจุบันการทดสอบเสาเข็มนิยมกันหลักๆ มี 2 วิธีด้วยกันคือ

1.  โดยระบบคลื่นเสียง (Seismic Test ) เป็นวิธีตรวจสอบที่ได้รับความนิยมมาก ราคา ค่าทดสอบประมาณ ต้นละ 300 บาท   ซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่ามาก กับผลที่ได้รับ จึงควรทำการทดสอบระบบ  Seismic Test ก่อนทุกครั้ง   จึงทำการปลูกสร้างในลำดับต่อไป   สำหรับวิธีการทดสอบ  เริ่มด้วยการเคาะหัวเสาเข็มด้วยค้อนยาง   คลื่นที่เกิดจากการเคาะจะวิ่งลงไปสู่ปลายเสาเข็มแล้วสะท้อนกลับมายังเครื่องตรวจสอบ      หากเสาเข็มมีคุณภาพดีคลื่นที่ปรากฏในจอภาพจะเป็นเส้นตรงหรือหยักบ้างแต่สม่ำเสมอ แต่ถ้ามีรอยร้าวเป็นโพรงหรือเป็นคอคอดคลื่นจะสะท้อนกลับมาที่รอยร้าวนั้นจะเป็นรูปหยักเป็นระยะ    ซึ่งจะต้องให้ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญนั้นอ่านกราฟนั้นและทำการวินิจฉัยว่าจะเป็นสาเหตุอาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใด หากเสียหายเพียงเล็กน้อยก็อาจไม่ต้องแก้ไขใด ๆ แต่ถ้าเสียหายมากเกินไปก็อาจจะต้องมีการเจาะเสาเข็มเพิ่ม  ถ้าหากไม่มีพื้นที่พอที่จะเพิ่มเสาเข็ม  ก็จะต้องซ่อมเสาเข็มต้นนั้นซึ่งกระทำได้โดยการ เจาะเสาเข็มด้วยเครื่องมือพิเศษ จนถึงจุดที่ชำรุดโดยผู้ชำนาญการเฉพาะด้านแล้วอัดฉีดน้ำปูนข้น   ให้เต็มรูพรุน หรือโพรง หรือรอยร้าวแล้วแต่กรณี

2.ทดสอบแบบตอกโดยทุ่นเหล็ก ( DYNAMIC LOAD TEST ) เป็นวิธีตรวจสอบ การรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มโดย  เริ่มแรก ก่อนทำการทดสอบต้อง ทำการตัดแต่งหัวเสาเข็ม ให้เรียบและใช้คอนกรีตพิเศษ เกาตรงส่วนหัวเสาเข็มเพื่อป้องกันหัวเสาเข็ม แตกเสียหายก่อนทำการทดสอบเสร็จสิ้น  และจึงฝังเซนเซอร์ ลงไปที่หัวของเสาเข็มก่อนโดยระยะห่างจากหัวของเสาเข็ม จน ถึงจุดที่ฝังเซนเซอร์ ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 60 cm  แล้วจึงใช้ ตุ้มเหล็ก กระแทกใส่เสาเข็ม ซึ่ง ระยะการทรุดตัวของเสาเข็ม ที่ได้จากเซนเซอร์  ผู้เชียวชาญจะนำมาวิเคราะห์ เพื่อ ระบุการรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็ม ส่วนค่าใช้จ่าย การทดสอบแบบนี้มีราคาที่สูงมากเลยที่เดียว ซึ่งราคาประมาณ 30,000  บาท ขึ้นไป

ผู้ตอบคําถาม: Admin

d" สอบถามปัญหางานรากฐาน เสาเข็มเจาะ เพียงแค่กรอกและกดคลิก ทีมงานยินดีให้คำปรึกษาด้วยระบบออนไลน์ ฟังก์ชันอำนวยความสะดวก พัฒนาบริการเพื่อลูกค้าอย่างไม่หยุดหยั้ง "

เข็มเจาะ เข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
รับทำเว็บไซต์