phone_borepile
CENTERPILETHAILAND

ศูนย์รวมเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะถาม-ตอบ ปัญหาเสาเข็มเจาะ

สอบถามปัญหางานรากฐาน เสาเข็มเจาะ เพียงแค่กรอกและกดคลิก ทีมงานยินดีให้คำปรึกษาด้วยระบบออนไลน์ ฟังก์ชันอำนวยความสะดวก พัฒนาบริการเพื่อลูกค้าอย่างไม่หยุดหยั้งกลับไปหน้าถาม-ตอบ

รถบรรทุกญี่ปุ่น รายละเอียดคําถาม

มาตฐานรองรับเสาเข็มเจาะ

ชื่อผู้ตั้งคําถาม อดิศร     เมื่อ : 11 กันยายน 2562 10:32 น.

ขอสอบถามเกี่ยวกับมาตฐานที่รองรับ เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะ และ สามารถขอรับมาตฐานอุตรสาหกรรมได้หรือไม่ ครับ
เอกสารรองรับมาตรฐานของเสาเข็มเจาะ จะมีวิศวกรเซ็นรับรองเอกสาร

โดยทั้วไปมี2แบบ

1.การทดสอบความสมบูรณ์ (Scismic Test)

2.การทดสอบการรับน้ำหนัก (Dynamic Test)

ผู้ตอบคําถาม: Admin

d" สอบถามปัญหางานรากฐาน เสาเข็มเจาะ เพียงแค่กรอกและกดคลิก ทีมงานยินดีให้คำปรึกษาด้วยระบบออนไลน์ ฟังก์ชันอำนวยความสะดวก พัฒนาบริการเพื่อลูกค้าอย่างไม่หยุดหยั้ง "

เข็มเจาะ เข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
รับทำเว็บไซต์