เสาเข็มเจาะ7อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
เฉลิมชัย สมณา 50 47
กุลฉัตร กุสี 50 44
พงศกร 35 4
0
วรกิจ ดีเสมอ 60 37
นิกูล 60 100
ทรงเดช อรชร 60 46