เสาเข็มเจาะ7อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
บจก.ดี.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง 60 154
จุรีรัตน์ 50 24
บจก.แกรนด์ ฟินิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง (คุณอารียา) 35 35
สุพัตรา สราคำ 50 12
เชิดพงศ์ 60 410
ธรรมนูญ 50 49
อคิรา อาสากุล 35 20