เสาเข็มเจาะ7อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
ศุภณัฐ รอดทอง 60 17
เบญจรัตน์ ทัศนาบูรณ์ 35 10
เพียงเพ็ญ รัตนวงศ์ 60 17
เพียงเพ็ญ รัตนวงศ์ 35 78
พงษ์ศักดิ์ 60 135
กชกร เทียมประกอบกิจ 35 18
พีดีเฮ้าส์รับสร้างบ้าน สาขารามอินทรา 35 16