เสาเข็มเจาะ7อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
ปิยะ 35 36
สมชาติ เจียมอนุสรณ์ 50 8
ภัทรเฮ้าส์ 35 276
วรวุฒิ นาสวัสดิ์ 50 26
วรวุฒิ นาสวัสดิ์ 40 26
นายสมพร ทองสุก อบจ.สุพรรณบุรี 50 40
หจก.เพชรหิรัญก่อสร้าง 60 102