เสาเข็มเจาะ7อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
ภาคภูมิ แสงทอง 35 42
กฤตพร 35 19
พงศธร 35 11
นางสาว พิมพ์ใจ พัวพันธ์พงษ์ 35 18
เกริกพล 35 32
พรนิภา สังวรสิน 35 8
พงศธร 40 45