เสาเข็มเจาะ7อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
ทรงเดช แก่นปัดชา 35 150
ผ่องศรี ปันเต๋ 35 43
บัญชา 35 18
อาทิตย์ สัมฤทธิ์ล้วน 40 7
ธณิกานต์ 35 10
จักรกฤษณ์ พรมมา 60 454
Wasan Raidee 50 18