เสาเข็มเจาะ7อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
สุปราณี 35 358
china state 60 523
ธีระศักดิ์ โสภาวงศ์ 60 24
สายชล ผลโพธิื 35 ุ6
วิวัฒน์ โถมกระโทก 50 50
บุญธรรม 35 12
นายศราวุธ สัจจวงศ์ 35 25