เสาเข็มเจาะ15อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
ภาคภูมิ แสงทอง 35 42
กฤตพร 35 19
พงศธร 35 11
นางสาว พิมพ์ใจ พัวพันธ์พงษ์ 35 18
เกริกพล 35 32
พรนิภา สังวรสิน 35 8
พงศธร 40 45
นัดดา พฤฒารัตน์ 60 376
สมชาย จุลวรวงศ์ 35 24
โบว์ 60 259
Naraset Panyateeraphat 40 10
กำพล 35 4
รชานนท์ 35 14
วัชรกร 50 5
Methi Aonruk 35 8