เสาเข็มเจาะ15อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
0
เดชา จันทร์เกษมสัตย์ 35 146
ณัทภัทร จวนกระจ่าง 35 25
วิชัฏ 35 8
ยอดปิ่น กาญจนวิภู 35 40
ณรงค์ สุขสมกรณ์ 35 37
นัฐวุฒิ ออมทรัพย์ทวี 35 44
นายพิเชษฐ์ เจริญเนตร 35 7
ชาวิศ 50 141
ศุภวัฒน์ ชูเวทย์ฃ 35 4
ผ่อง วานิชสกุลโภคิน 35 150
นายณฐรัช ณดุลยศิริพงษ์ 35 37
พิมพ์พร ยังมีสุข 35 12
คุณพนมกร สอนสมนึก 35 100
สสสสสสสสสสสันติ 40 27