เสาเข็มเจาะ15อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
0
0
กิตติพงษ์ 35 90
พัชรี 35 86
พงศ์พนธ์ ศิริธนโสภณ 35 19
กมล โคตะมูล 60 100
นายพงศ์พนธ์ ศิริธนโสภณ 35 18
นายกรพล รสองุ่น 60 20
จุฑาพันธ์ 50 395
ปัญญา 40 60
sarun sutantawong 50 18
กรรชลีย์ ยั่งยืน 35 20
สกนธ์พล 35 4
เกริกพันธุ์ ไชยประสิทธิ์ 50 9
นายสุรศักดิ์ สายจนสว่าง 35 62