เสาเข็มเจาะ15อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
ศุภณัฐ รอดทอง 60 17
เบญจรัตน์ ทัศนาบูรณ์ 35 10
เพียงเพ็ญ รัตนวงศ์ 60 17
เพียงเพ็ญ รัตนวงศ์ 35 78
พงษ์ศักดิ์ 60 135
กชกร เทียมประกอบกิจ 35 18
พีดีเฮ้าส์รับสร้างบ้าน สาขารามอินทรา 35 16
ภานุวัฒน์ พนานิธิ 35 70
นายดนุ ศุภรักษ์เกียรติ 50 31
เฉลิมชัย สมณา 50 47
กุลฉัตร กุสี 50 44
พงศกร 35 4
วรกิจ ดีเสมอ 60 37
นิกูล 60 100
ทรงเดช อรชร 60 46