เสาเข็มเจาะ15อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
อลิสา ทองดี 40 67
นายธณัฐ ตกสิยานันท์ 35 17
พงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท 35 4
วจิศา จอมวรวงศ์ 35 9
ประสิทธิ์ แก้วแจ้ง 35 40
อาทิขา โยธารักษ์ 35 10
นายสถาพร เทียนสวัสดิ์ 35 41
วสันต์ สายน้ำเขียว 60 32
สุชาติ งามพิศ 60 64
ชัชชา มหาสินรุ่งโรจน์ 60 42
วิโรจน์ เลิศลาภยศ 35 34
วิโรจน์ เลิศลาภยศ 60 88
เมทิกา ทัศนกรอภิมัต 40 15
เมทิกา ทัศนกรอภิมัต 35 15
ชาญชัย เมืองภา 40 8ต้น ลึก20เมตร